کد محصول S52

پنل لمسی افقی با نمایشگر ساده دورقمی پر مصرف در هود های مخفی