کد محصول F42-F41

پنل لمسی ساده بدون نمایشگر پر مصرف در هود های مخفی