کد محصول C42

پنل لمسی افقی / با نمایشگر ساده تک رقمی /مناسب برای هود های کتابی