کد محصول C41

پنل لمسی عمودی/ با نمایشگر ساده تک رقمی /مناسب برای هود های مورب