Flip book element

کد محصول IT11

پنل مخفی هوشمند /مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء IOT

اطلاعات بیشتر

کد محصول RF11

محصول منحصر به فرد بدون پنل با ریموت بسیار زیبا و طول برد 200 متری مخصوص هود های مخفی

اطلاعات بیشتر

کد محصول LM21

پنل تلفیقی تاچ و تاچ لس با نمایشگر RGB قابلیت ANC (Amblent Noise Cancelling) مناسب برای هود های مخفی ،مورب و شومینه ای دارای LOCK-in Mode

اطلاعات بیشتر

کد محصول M21

پنل تاچ لس افقی با نمایشگر RGB مناسب هود های مخفی دارای LOCK-IN MODE

اطلاعات بیشتر

کد محصول LM22

پنل تلفیقی تاچ و تاچ لس با ایشگر LED MODULE قابلیت ANC

اطلاعات بیشتر

کد محصول M22

پنل تاچ لس افقی با نمایشگر LED MODULE مناسب هود های مخفی و مورب

اطلاعات بیشتر

کد محصول Z50

پنل لمسی عمودی با نمایشگر منحصر به فرد /مناسب برای هود های مورب /نصب ساده

اطلاعات بیشتر

کد محصول C50

پنل لمسی افقی با نمایشگر LED MODULE مناسب برای هود های مفی و مورب امکان پشتیبانی از جک برقی دارای تایمر و ساعت دقیق

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.